Marco - kominki

Titano


Nazwa wkładu: Titano

Zamknięty, elegancki wkład kominkowy o stalowym korpusie z podnoszonymi do góry drzwiczkami narożnymi.
Dwie wersje konwekcji gorącego powietrza:
N = konwekcja naturalna
V = wentylacja wymuszona
Cztery otwory do rozprowadzenia gorącego powietrza do pomieszczeń przyległych. Wyposażony w system dopalania.

Parametry techniczne


Dane techniczne   N V
ogólna moc termiczna kW 18 18,5
ogólna sprawność % 71 73
moc grzewcza kW 10 10,5
zużycie opału (drewna) kg/wys. 6 6
przekrój otworu wentylacyjnego cm? 300 300
ciśnienie akustyczne wentylatorów db(A) - 56/58
ciężar kg 230 245
ogrzewana kubatura (przy prawidl. izolacji budynku) m? 515 530
? komina (przy wys. od 3 do 4 m) cm 25 25
? komina (przy wys. od 4 do 5 m) cm 25 25
? komina (przy wysokości powyżej 5 m) cm 22 22

Menu górne