Marco - kominki

Smart 2Lh


Nazwa wkładu: Smart 2Lh

Wymiar drzwi  450x450/510/570

Moc nominalna: 8 kW

Długość polan: 30 cm

Średnica wylotu spalin: 180 mm

Orientacyjna masa wkładu: 170 kg


Menu górne